O nas
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu: "Podjęcie działalności gospodarczej, stworzenie dochodu dla Wnioskodawcy i utworzenie jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia."

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Przewidywany wynik operacji: Budowa dwóch domków letniskowych  i utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia.