Regulamin


REGULAMIN POBYTU W NASZEJ AGROTURYSTYCE W OSADZIE AUGUSTÓW        

Niniejszy regulamin określa zasady pobytu w OSADZIE AUGUSTÓW.
Osoby przebywające w obiekcie mają obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.            

1. Gość naszej Osady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w nim zasad oraz do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Meldunku należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

3. Podczas zakwaterowania Goście okazują właścicielom dokument osobisty osób objętych rezerwacją w celu dokonania meldunku. Goście dokonują wówczas wpłaty reszty kwoty za wykupione noclegi w dniu przyjazdu.

4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub rezygnacji z pobytu  Gości  z przyczyn niezależnych od gospodarzy, należność ustalona za całość pobytu nie ulega zmianie, zaś zadatek wpłacony na poczet pobytu nie ulega zwrotowi.

5. Po dokonaniu meldunku Goście otrzymuje klucze do chatki, które zwracają  właścicielom gospodarstwa w dniu wyjazdu - za zgubienie kluczy Gość ponosi opłatę w wysokości 100 zł (wymiana zamka).

6. Chatki czy też pokoje wynajmowane są na doby.

7. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

8. W przypadku przedłużenia godzin pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia należy uiścić opłatę za dzień pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 (z wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z właścicielami).

10. Goście podczas pobytu zobowiązani są do samodzielnego utrzymywania porządku w pokojach czy też w chatkach. Nadmierne zniszczenia pomieszczeń będą skutkowały dodatkowymi opłatami.

11. Właściciele gospodarstwa nie zapewniają w wyposażeniu pokoi czy chatek  : ręczników , płynów do mycia naczyń , ściereczek ,papieru toaletowego czy też herbaty , kawy , soli , cukru , oleju do smażenia jak i innej wielkości naczyń , garnków i patelni  spełniających oczekiwania zastawy domowej Gości .

12. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia na posesji. Wszelkie zniszczenia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone właścicielom gospodarstwa.

13. W pokojach i chatkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palić można w miejscach wyznaczonych przez właścicieli Osady.

14. Goście gospodarstwa nie mogą bez wiedzy właścicieli przyjmować na nocleg dodatkowych osób.

15. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w pomieszczeniach, przy opuszczaniu swoich pokoi  czy chatek,prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz.

16. Do dyspozycji oddajemy darmowy niestrzeżony parking. Właściciele gospodarstwa nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony na parkingu samochód oraz pozostawione w nim rzeczy.

17. Zezwalamy na pobyt w Osadzie małych zwierząt domowych po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli oraz po dokonaniu opłaty. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest sprzątać nieczystości po swoim pupilu. Informujemy, że u właścicieli w domu gościnnym mieszkają : pies husky przyjazny do ludzi i  koty.
Ponadto w naszej Osadzie nie mamy innych zwierząt gospodarskich.
Nasze pieski staramy się pilnować, aby nie biegały po całym obszarze luzem . Również jeśli wyprowadzamy nasze pieski prosimy o kontrolę gdzie się znajdują .Niedopuszczalnym jest, aby skakały po drzwiach wejściowych próbując wejść do chatki drapiąc pazurami i zostawiając stałe zniszczenia , jak i niedopuszczalnym jest pozostawienie samych piesków zamkniętych w chatkach .Nasze chatki nie są hotelem dla piesków lecz chatką gościnną dla nich pod stalą opieką właścicieli.
Poniżej obowiązujący REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT :

Regulamin pobytu zwierząt na terenie naszej Osady :

  1. W Osadzie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).
  2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia  wynosi 40zł za dobę.
  3. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
  4. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
  5. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Osady.
  6. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez właściciela.
  7. Żadne ze zwierząt nie może być pozostawione samo w chatce .
  8. Wszystkie szkody w mieniu Osady  bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez własciciela Osady a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
  9. Za niepoinformowanie  o posiadaniu zwierzęcia w chatce zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.
  10. Niedopuszczalnym jest pozostawienie pupilów samych w chatkach przy włączonej klimatyzacji i otwartych oknach .


18.Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za pobyt dzieci oraz osób niepełnoletnich w Osadzie.

19. W wyjątkowych sytuacjach właściciele zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji z 14 dniowym wyprzedzeniem.

20. Przedmioty znajdujące się na terenie Osady są własnością gospodarzy i zabrania się ich  przywłaszczania.

21. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia z produktów od Naszych Rolników tydzień przed przyjazdem z racji, iż są to produkty świeże, wymagające przygotowania, czasem kilkudniowego. Przy tych zamówieniach pobierany jest zadatek 35 % wartości wyżywienia, z racji zamówienia produktów u Gospodarzy, zadatek ten nie ulega zwrotowi przy rezygnacji z posiłków. Zastrzegamy możliwość zmiany cen produktów od rolników z przyczyn niezależnych od nas, spowodowanych np. klęską urodzaju.

22. W chatkach znajdują się kominki opalane drewnem, koszt dzienny drewna- wiązka / 35 zł.  Zabrania się palenia w kominkach własnym drewnem ukrytym w aucie ! jest to niedopuszczalne z przyczyn : BHP, PPOŻ jak i z uwagi, iż drewno może być iglaste i zakleić cegły szamotowe i , gdzie cały kominek może zostać zniszczony, a tym samym bezużyteczny. Kominki są dodatkiem, a nie piecem centralnego ogrzewania, więc należy korzystać rozważne tak, aby nie doprowadzać do wysokich temperatur powodujących pękanie ścian ! Tak rażące naruszenie jest niedopouszczalne, a wszelkie zniszczenia pokrywa Gość. 

23. Właściciele Osady mogą wejść do chatek podczas nieobecności Gości w przypadku: pozostawienia otwartych okien, wynikłej awarii z przyczyn niezależnych od Gości bądź z przyczyn powstałych ze strony Gości oraz w przypadku rażącego naruszenia regulaminu i pozostawienia włączonych grzejników do sieci wraz z działającą klimatyzacją przy otwartych oknach jak i też celem sprawdzenia środków higienicznych w łazience.

24. Używanie chusteczek kosmetycznych nawilżających i wrzucanie ich  do toalety jest niedopuszczalne, usunięcie awarii będzie skutkowało naliczeniem kosztów w wyniku powstałej szkody.

25. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do pozostawienia chatki w stanie czystym, tak jak zastał w dniu przyjazdu.

26. Goście Osady zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Nie stosowanie się gości do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wypowiedzeniem noclegów przez właścicieli Osady bez zwrotu wpłaconej opłaty za pobyt.

27. Rezerwacja pobytu uznawana jest za dokonaną po wpłacie zadatku w wysokości 35% należności w czasie 48 godzin od dokonania telefonicznej rezerwacji.

28. Zadatek uiszczony na pobyt w Osadzie nie  podlega zwrotowi o ile nie zostanie złożona rezygnacja w terminie przekraczającym 30 dni od pierwszego dnia planowanego pobytu.

29. W przypadku późniejszego przyjazdu Gości ustalona w rezerwacji opłata nie ulega zmianie.

30. Gość wynajmując pokój czy chatkę oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu i akceptuje go w całości.

31. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

32. Po wyjściu z pokoju czy chatek bardzo prosimy zamykać okna!

                        Życzymy miłego pobytu :)